CONGRADUATIONS!!!

 

Wisuda Oktober 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selamat kepada wisudawan dan wisudawati Oktober 2013 HMTM PATRA!

Semoga sukses selalu, dan mampu mengharumkan nama baik Teknik Peminyakan ITB!

 

Jangan lupa dengan salam terbaik kampus kita,

“Bakti kami untukmu, Tuhan, Bangsa, dan Almamater”

 

PATRA BESAR,PATRA KUAT!

122 PATRA!!!